Napreduju radovi na projektu dogradnje škole u Šabićima

U toku je izvođenje radova na projektu dogradnje područne škole u Šabićima. Podsjećamo, projekat dogradnje objekta područne škole

U toku je izvođenje radova na projektu dogradnje područne škole u Šabićima.
Podsjećamo, projekat dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa “školom u prirodi”, koja djeluje u sastavu OŠ “Zaim Kolar” implementira Općina Trnovo, a finansijeri su Općina i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Arhitektonsko rješenje definirano je u skladu sa programskim i funkcionalnim zahtijevima, mogućnostima koje nudi lokacija, te su funkcionalno primjereni modernom načinu korištenja, a prilagođene uslovima koji vladaju na planini. Postojeći objekat je prizemne spratnosti i sastoji se iz dvije funkcionalne sredine. Prvu cjelinu čini edukativni dio sa dvije učionice i zajedničkom prostorijom, dok drugu cjelinu čini ugostiteljski dio sa restoranom. Dogradnjom etaže i mansarde na postojeći objekat, dobivamo novu funkcionalnu cjelinu-hostelski smještaj.
Dogradnjom postojećeg objekta, predviđena je izgradnja hostelskih soba , kao i proširenje ugostiteljskih sadržaja (kamin sala, restoran, kuhinja), tako da objekat škole pored osnovnog edukativnog karaktera ima i hostelsko-ugostiteljski tj. turistički karakter, kakav i treba posjedovati jedna škola u prirodi.
Izvođač je CENTAR-HAN d.o.o Sarajevo, a završetak radova planiran je za mjesec maj tekuće godine.

U fotogaleriji pogledajte kako napreduju radovi na projektu dogradnje škole u prirodi, u Šabićima;

[tie_slideshow]

[tie_slide] škola u prirodi1 [/tie_slide]

[tie_slide] škola u prirodi2 [/tie_slide]

[tie_slide] skola u prirodi3 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

Pin It