Sutra sjednica Općinskog vijeća  

Redovna 17. sjednica Općinskog vijeća Trnovo biće održana u srijedu, 13.03.2019. godine, u sali Općine u 17:30 sati.

Redovna 17. sjednica Općinskog vijeća Trnovo biće održana u srijedu, 13.03.2019. godine, u sali Općine u 17:30 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
3. Informacija o radu JKP Park Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2018.god
Predlagač: Općinski načelnik
4. Informacija o radu JKP RAD Sarajevo za područje Općine Trnovo u 2018.god
Predlagač: Općinski načelnik
5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na odručju Općine Trnovo za period januar-decembar 2018, godine
Predlagač: Općinski načelnik
6. Informacija o ugroženosti od prirodnih nepogoda za period januar – decembar 2018.godine;
Predlagač: Općinski načelnik
7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2018. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
8. Izvještaj o upravnom rješavanju za 2018. godinu: prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
9. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Trnovo za 2018. godinu
Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća.
10. Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
11. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
12. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
13. Odluka o utvrđivanju konačne građevinske cijene po m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo za 2018. godinu; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
14. Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – renta u 2019. godini; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
15. Odluka o vansudskoj nagodbi; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
16. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata; prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
17. Odluke o dodjeli priznanja Općine Trnovo; prijedlog
a) Kolektivna plaketa
b) Pojedinačna plaketa
c) Pojedinačna plaketa
Predlagač: Komisija za javna priznanja
18. Zaključak o davanju saglasnosti za mHE Jagodar 1, prijedlog
Predlagač: Općinski načelnik
19. Tekuća pitanja
Napomena:
U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, izostanak najaviti na telefon: 033/ 586-710.

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRNOVO
Emina Mehmedagić

Pin It