Održana sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općine, održana 21. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom rada u 18.00 sati. Sve tačke po predloženom

Danas je u sali Općine, održana 21. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom rada u 18.00 sati.

Sve tačke po predloženom dnevnom redu su usvojene;

1. Usvajanje zapisnika sa 20. radne sjednice Općinskog vijeća Trnovo;

2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;

3. Informacija o aktivnostima Uprave za šumarstvo;
4. Informacija o stanju poljoprivrede na području Općine Trnovo za 2019. godinu;
5. Odluka o o visini zakupnine za korišćenje zemljišta skijaških staza Bjelašnica, općinaTrnovo; prijedlog
6. Odluka o osnivanju zdravstvenog savjeta; prijedlog
7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01. do 30.09.2019.godine; prijedlog
8. Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu; prijedlog
9. Budžet Općine Trnovo za 2020. godinu; prijedlog
10. Odluka o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu; prijedlog
11. Program rada Općinskog vijeća Trnovo za 2020. godinu; prijedlog
12. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina umjesto eksproprijacije između Bjelica Anđelke i Općine Trnovo, prijedlog
13. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina umjesto eksproprijacije između Mojević Bogdana i Općine Trnovo, prijedlog
14. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina umjesto eksproprijacije između Ćurovac-Hadžović Enre i Općine Trnovo, prijedlog
15. Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina umjesto eksproprijacije između Terzo Omera i Općine Trnovo, prijedlog
16. Tekuća pitanja.
Pin It

Leave a Comment