Javni Oglas

JAVNI OGLAS za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti   Na osnovu člana 9. Odluke o priznanjima

Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

 

Na osnovu člana 9. Odluke o priznanjima i nagradama Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 14/18), Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu Plakete i Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

I

 

Raspisuje se Javni oglas za dodjelu Plaketa Općine Trnovo i Povelja počasnog građanina Općine Trnovo za 2020. godinu.

 

II

 

Plakete se dodjeljuju:

– kolektivima

– pojedincima

O broju dodijeljenih plaketa odlučuje Općinsko vijeće.

 

Najviše se mogu dodijeliti 2 (dvije) Povelje počasnog građanina.

 

III

 Kriterij za dodjelu  plaketa:

1.Kolektivima koji su:

 • ostvarili izuzetne rezultate u radu
 • ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta
 • postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, prosvjetne djelatnosti, vjerskog života, sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoja komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine i razvoju dobrih međuljudskih odnosa
 • dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana
 • doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u MZ na području Općine Trnovo
 • značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje
 • dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada

 

 1. Pojedincima koji su:
 • inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima
 • doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna dobra
 • kao donatori humano postupali prema pojedincima i kolektivima
 • posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, općini i poboljšanju uslova života građana
 • uspješno organizovali organe MZ i udruženja, te doprinijeli njihovom radu
 • postigli izuzetne rezultate u obasti poljoprivredne proizvodnje
 • ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti i kulturi, na međunarodnom, državnom i federalnom nivou
 • značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje
 • dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

IV

 

Pojedinci se mogu predlagati i posthumno.

 

V

 

Počasnim građaninom Općine Trnovo može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili druge države koji je svojim radom, naučnim ili političkim djelovanjem značajno doprinio napretku i ugledu Općine Trnovo i Bosne i Hercegovine, te doprinio afirmaciji Općine Trnovo, ostvarivanju i razvoju demokratije u Bosni i Hercegovini.

 

Počasnim građaninom može se proglasiti i građanin Općine Trnovo, koji je posebno zaslužan za napredak i promociju ugleda Općine Trnovo u Bosni I Hercegovini i izvan državnih granica.

 

VI

 

Prijedlog za dodjelu plaketa i povelje počasnog građanina mogu podnijeti:

 • građani koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo;
 • vijećnici općinskog vijeća Trnovo;
 • opcinski nacelnik;
 • udruženja registrovana na području Općine;
 • politicke partije koje djeluju na podrucju Općine;
 • privredna drustva registrovana na podrucju Općine;
 • ustanove koje djeluju na podrucju Opcine Trnovo;
 • savjeti mjesnih zajednica na podrucju Opcine Trnovo.

 

Prijedlozi za dodjelu plaketa podnose se Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, u pisanoj formi s obrazloženjem i relevantnim dokazima.

 

VII

Javni oglas ostaje otvoren do 15.02.2019. godine.

 

Napomena: Neblagovremeni prijedlozi i prijedlozi koji ne budu sadržavali obrazloženja neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijedloge slati na adresu:

OPĆINA TRNOVO

OPĆINSKO VIJEĆE

71223 Delijaš

“Komisija za javna priznanja priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti”

 

Sve informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Općini Trnovo, kontakt telefon 586  – 710.

Pin It

Leave a Comment