“Škola u prirodi“ u Šabićima

U sastavu O.Š. “Zaim Kolar“ djeluje “Škola u prirodi“ u Šabićima, koja je počela sa radom 01.05.2003. godine,

U sastavu O.Š. “Zaim Kolar“ djeluje “Škola u prirodi“ u Šabićima, koja je počela sa radom 01.05.2003. godine, a nalazi se u predivnom prirodnom ambijentu, na nadmorskoj visini od 1.100 metara, na razmeđi tri planine Bjelašnice, Treskavice i Visočice. Kroz školu u prirodi djeci iz Kantona Sarajevo se omogućava boravak na čistom zraku, u ugodnom i mirnom seoskom ambijentu. Program škole u prirodi je izrađen od strane Pedagoškog Zavoda KS, pored osnovnog obrazovnog programa, ovo je spoj edukacije, rekreacije i kulture.
Ove godine završena je rekonstrukcija i nadogradnja škole, dograđena je etaža i mansarda na postojeći objekat. Prizemlje škole pored 3. učionice sadrži kuhinju sa restoranom i ostavu, na etaži je 12. soba i kamin sala sa kuhinjom, a potkrovlje ima 16. soba, a tim da svaka soba ima zasebno, savremeno opremljeno kupatilo sa toaletom. U toku je unutrašnje opremanje škole, trenutno se oprema kuhinja i restoran u prizemlju, kao i kamin sala na etaži. Dogradnjom škole se dobila nova funkcionalna cjelina, pored soba proširen je i ugostiteljski sadržaj.
Arhitektonsko rješenje za dogradnju škole definirano je u skladu sa programskim i funkcionalnim zahtjevima, mogućnostima koje nudi lokacija, te su funkcionalno primjereni modernom načinu korištenja, a prilagođeni uvjetima koji vladaju na planini.
Investitor radova je Ministarstvo obrazovanja KS i Općina Trnovo, izvođać radova je Centar-Han d.o.o. Sarajevo, nadzor vrši Arting BH d.o.o., a implementator projekta je Općina Trnovo.
Svake godine na boravak u školi dolaze učenici četvrtih razreda osnovnih škola KS, u sklopu obavezne nastave, a u ljetnom periodu se ovdje održavaju kampovi košarke. Na raspolaganju su i vanjska igrališta i tereni, te šetnice u prirodnom ambijentu i još mnogo sadržaja. Osnovni cilj je da se sva djeca osnovnih škola prođu kroz školu u prirodi, a sklop sadržaja koje nudi škola i prirode pvog područja su idealni za mališane, a nadograđeni dijelovi sada nude više sadržaja i još ugodniji boravak.

Leave a Comment