Rekonstrukcija sportskih ploha

Početkom građevinske sezone u Općini Trnovo je pokrenuta realizacija više projekata, jedan od tih je projekat rekonstrukcije sportskih

Početkom građevinske sezone u Općini Trnovo je pokrenuta realizacija više projekata, jedan od tih je projekat rekonstrukcije sportskih ploha i dječijih igrališta.
Završena je realizacija projekta u vrijednosti od 152.716,59 KM, koji obuhvata rekonstrukciju sportskih ploha u Mjesnim zajednicama Šabići i Trnovo. Investitori radova su Ministrastvo za obrazovanje, nauku i mlade KS sa 100.000,00 KM, Federalno ministarstvo kulture i sporta sa 8.000,00 KM i Općina Trnovo sa 44.716,59 KM. Radove je izvodio Mavas d.o.o. Mrkonjić Grad, a nadzor je vršio Zavod za izgradnju KS.
U Šabićima je završena rekonstrukcija tri sportske plohe, a u Trnovu je rekonstruisana jedna ploha. Rekonstrukcija sportskih ploha između ostalog je uključivala – podnu sportsku oblogu, zamjenu polomljenih polja postojećih ograda, kao i zamjenu polomljenih dijelova postojećih koševa.
Uređenjem sportskih multifunkcionalnih ploha osiguravaju se preduvjeti za unapređenje sporta na području Općine Trnovo, a samim time daje se podsticaj djeci da se masovnije bave sportom.

Pin It

Leave a Comment