Asfaltirana putna komunikacija za Ostojiće

Nastavljaju se radovi sanacije i asfaltiranja lokalnih puteva na području Općine Trnovo, što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa

Nastavljaju se radovi sanacije i asfaltiranja lokalnih puteva na području Općine Trnovo, što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa svim njenim dijelovima. Završeni su radovi na lokalnom putu u MZ Dejčići, putna komunikacija za naselje Ostojići gdje je urađena sanacija puta, te asfaltirana površina od 1.500,00 m2.
Investitor radova je Općina Trnovo, pripremne radove je izvelo građevinsko preduzeće Dolovi d.o.o. Sokolac, asfaltiranje Goraždeputevi d.d. Goražde, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je Arting BH d.o.o.
Uređivanje ovih puteva olakšat će život lokalnom stanovništvu i svima koji ih koriste, također je važan podsticaj lokalnom stanovništvu da ostane u svojim sredinama.

Leave a Comment