Saniran i asfaltiran lokalni put Štini do-Lukavac

U prethodnom periodu u Mjesnoj zajednici Šabići, urađena je sanacija i asfaltiranje lokalnog puta za Kramare, dionice puta

U prethodnom periodu u Mjesnoj zajednici Šabići, urađena je sanacija i asfaltiranje lokalnog puta za Kramare, dionice puta Ivanovo polje-Lijeska, lokalnog puta Brda-Milišići, puteva za Bobovicu i Ozimine i lokalnog puta Rakitnica-Zarije. Sada je okončana sanacija i asfaltiranje putne komunikacije Štini do-Lukavac.
Asfaltirana je površina od 882,00 m2 i izvršeno ugrađivanje izdignutih ivičnjaka od cementnog betona. Radove je izvelo građevinsko preduzeće Goraždeputevi d.d. Goražde, nadzor je vršio Arting BH d.o.o., a investitor radova je Općina Trnovo.
Ovo je nastavak višegodišnje prakse sanacije i asfaltiranja lokalnih puteva, čime se stvaraju bolji uslovi života za ova područja.

Leave a Comment