Obavjestenje

Obavještenje o Javnoj raspravi

Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”,

Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 24/17 i 1/18), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Memorijalni centar Proskok”, nosilac pripreme

O B A V J E Š T A V A

Javnost da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o provođenju Urbanističkog projekta ”Memorijalni centar Proskok”, utvrđen na sjednici Općinskog vijeća Trnovo, dana 01.10.2020. godine, održati dana 14.12.2020. godine u 11,00 sati u sali Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.

Javni uvid u planski dokument traje od 02. do 10. 12. 2020. godine i može se izvršiti radnim danom od 8.30 sati do 15,00 sati, u Sali Općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36., i u prostorijama Mjesne zajednice Dejčići, Dejčići b.b.

Pismene primjedbe, prijedloge i mišljenja o planskom dokumentu  se mogu dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili na e-mail opcina.trnovo@bih.net.ba, Općini Trnovo, Službi za urbanizam, komunalne poslove, investicije i zaštitu čovjekove okiline do 10.12.2020. godine.

                                                                                       Općinski načelnik

Ibro Berilo

Zaključak o usvajanju

Zaključak o provođenju

Urbanističko – arhitektonsko rješenje

Pin It

Leave a Comment