Završeni radovi na putu Rajski Do-Godinja

Nastavljaju se radovi asfaltiranja puteva na području Općine Trnovo što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa svim njenim dijelovima.

Nastavljaju se radovi asfaltiranja puteva na području Općine Trnovo što doprinosi poboljšanju infrastrukture i pristupa svim njenim dijelovima.
Novim asfaltom obradovani su stanovnici Rajskog dola i Godinje u MZ Trnovo, na ovom lokalnom putu je urađena sanacija postojeće trase puta i asfaltirana površina od 900 kvadrata. Investitor je Općina Trnovo, radove je izvodilo preduzeće „Goraždeputevi d.d.“, a nadzor je vršio „Arting BH d.o.o“.
Ovo će olakšati život lokalnom stanovništvu i svima koji koriste ovaj put, a izgradanja lokalnih puteva jedna je od mjera podrške i nastojanje da ljudi ostanu da žive na ovim područjima.

Leave a Comment