Podrška najmlađim stanovnicima

Osim redovnih izdvajanja budžetskih sredstava za realizaciju planiranih projekata, podršku mladima i „ranjivim“ kategorijama stanovništva, o čemu smo

Osim redovnih izdvajanja budžetskih sredstava za realizaciju planiranih projekata, podršku mladima i „ranjivim“ kategorijama stanovništva, o čemu smo već pisali, Općina Trnovo u svojim izdvajanjima obuhvata pojedince, udruženja, društva i vjerske zajednice.

Svake godine izdvajaju se sredstva za opremanje školaraca, za prevoz đaka, za pomoć u školovanju mladih, a u ovoj godini su izdvojena  sredstva za udruženja koja pomažu djeci oboljeloj od raka. Početkom školske godine uručena je  pomoć za đake prvake u vidu školskih ruksaka sa priborom i udžbenicima. Osim toga, svakom prvačiću je darovano po 100 KM kao pomoć u opremanju za školu, a za porodice sa troje i više djece i ugroženim učenicima izdvojeno je 2.100 KM. Općina je pomogla promociju maturanata, kao i obilježavanje značajnih  događaja u Osnovnoj školi “Zaim Kolar“.

Trenutno 37 djece su korisnici dječijeg dodatka, od kojih 26 njih ostvaruje pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti, a 11 po osnovu Zakona o dopunskim pavima boraca.

Leave a Comment