Uručena Uvjerenja o mandatima za Općinsko vijeće

Nakon potvrđivanja rezultata Lokalnih izbora 2020. godine i preuzimanja Uvjerenja o mandatima za načelnika i novoizabrane vijećnike u

Nakon potvrđivanja rezultata Lokalnih izbora 2020. godine i preuzimanja Uvjerenja o mandatima za načelnika i novoizabrane vijećnike u Općinskom vijeću Trnova,  od Centralne izborne komisije BiH, obavljeno je uručivanje Uvjerenja novoizabranim vijećnicima.

Ibro Berilo je dobio najveći broj glasova birača i osvojio je novi mandat načelnika za period  2020-2024. godine. U Općinskom vijeću participiraju – SDA sa 10 mandata, SDP sa 1 mandatom, Narod i pravda sa 1 mandatom, 1 nezavisni kandidat, DF sa 1 mandatom, nacionalne manjine/DF-građanski savez sa 1 mandatom.

Općinsko vijeće čine –Dedić Amina, Milišić Adela, Mulaosmanović Ismet, Hromo Zijo, Godinjak Ismet, Ramić Suljo, Žilić Mediha, Bunar Amina, Pindžo Mehmedalija, Čerkez Belma, Bandić Hikmet, Krupalija Almedina, Kereš Asaf, Torlak Munib i Kenjić Branka.

Općinskom načelniku i novim vijećnicima Općinskog vijeća u mandatu 2020-2024. godine želimo puno sreće i uspjeha u budućem radu.

Leave a Comment