Potpisan sporazum o realizaciji projekata vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda

U ime Općine Trnovo, protekle sedmice, Općinski načelnik potpisao je Sporazum o realizaciji projekata vodosnadbijevanja  i odvodnje otpadnih

U ime Općine Trnovo, protekle sedmice, Općinski načelnik potpisao je Sporazum o realizaciji projekata vodosnadbijevanja  i odvodnje otpadnih voda.  Radi se o zajedničkom učešću Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Zavoda za izgradnju KS i Općine Trnovo.  

U pitanju je sufinansiranje realizacije dva projekta na području općine Trnovo; Projekat izgradnje vodovoda Godinja i Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA MBBR.

Prema pomenutom Sporazumu Općina će izdvojiti 280.000,00 KM , dok nadležno ministarstvo prema Programu utroška sredstava Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliš KS za 2021. godinu, izdvaja  590.000,00 KM za realizaciju ova dva projekta na području naše općine.

Općina je pripremila saglasnosti i odobrenja za građenje, provodi  postupak javne nabavke, te ugovore za izvođenje radova, dok će stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova u okviru projekata provoditi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Projekat izgradnje vodovoda Godinja

Projekat uspostavljanja vodovodne mreže za naselje Godinja realizuje se u više faza, a čijom će se konačnom realizacijom riješiti vodosnadbijevanje naselja Godinja. U okviru prve faze ovog projekta biće položeni cjevovodi od Godinje prema izvoru Bijeli potok, urađena kaptaža, rasteretna komora i rezervoar.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA MBBR

Kada je riječ o drugom pomenutom projektu – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici po tehnologiji PVA MBBR realizacija je također fazna. U prvoj fazi će se realizovati pripremni terenski i građevinski radovi, te obezbjeđenje opreme za 2500 ekvivalent stanovnika, dok će se realizacijom kompletnog projekta objezbjediti kapacitet za prečišćavanje za 8000 ekvivalent stanovnika.

Vrijednost ovog projekta iznosi 3.133.009,17 KM, a njegova realizacija finansira se prvobitno kroz sporazum o donaciji Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) iz Republike Slovenije, zatim određeni dio iz Budžeta Vlade Federacije BiH, Budžeta Vlade Kantona Sarajevo i Općine.

Važno za istaći je da su samo četiri ovakva prečistača izgrađena na Balkanu.

Pin It

Leave a Comment