BIZ Općine: Mogućnost isplate naknada na adresu korisnika putem JP BH Pošta

Potpisivanjem ugovora Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i BH Pošte omogućeno je da se

Potpisivanjem ugovora Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i BH Pošte omogućeno je da se invalidnine, ratna priznanja i egzistencijalna naknada može, pored komercijalnih banka, primati putem BH Pošte u mjestima gdje ovo javno preduzeće vrši dostavu pošte.

Da bi korisnik sa banke prešao na poštu, potrebno je dostaviti potvrdu banke putem koje trenutno prima naknadu da nije ništa dužan i popuniti izjavu da je saglasan da mu BH Pošta naplati naknadu za dostavu od 1,5 KM .

Sve  informacije korisnici  mogu  dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu, kontakt telefon 033 554 552.

Leave a Comment