Demantij na navode medija o Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Trnovo, 17.06.2021. godine   Predmet: Demantij na navode medija o Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  

Trnovo, 17.06.2021. godine

 

Predmet: Demantij na navode medija o Presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

 

Imajući u vidu dezinformacije koje su objavljene u medijima, prinuđeni smo uputiti demantij zbog iznesenih neistina i pokušaja dezavuisanja javnosti u odnosu na Presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime,…“Ustavni sud Federacije iz dokaza iz spisa i navoda stranaka je utvrdio da se imovina koja je obuhvaćena osporenim odredbama Odluke nalazi na zemljištu označenom kao k.č. broj: 3082/2, u naravi Bjelašnica staze, sportski centar, ukupne površine 633.314 m2, upisana kod Zemljišnoknjižnog ureda Opštinskog suda u Sarajevu, u ZK ulošku broj: 75, k.o.Presjenica, te je na istom kao nosilac prava raspolaganja upisana OpštinaTrnovo, sa udjelom 1/1.”…

Ustavni Sud FBiH nije raspravljao o predmetu prava vlasništva nad stazama, niti je vlasništvo nad stazama ugroženo predmetnom Presudom. Vlasnik i posjednik ski staza na Bjelašnici je Općina Trnovo 1/1 (strana 8 predmetne Presude). Imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje, Ustavni sud je uputio na rješavanje eventualno spornih pitanja pred redovnim sudovima, te iz prednjeg razloga predmetni zahjtev nije razmatran kao zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.

Slijedom navedenog neosnovani su navodi medija, koji ukazuju da je  Općina Trnovo „izugbila pravo vlasništva nad stazama“. Pravo vlasništva Općine je nesporno i ranije utvrđeno u korist Općine Trnovo 1/1.

Predmet zahtjeva Općine Trnovo je bilo utvrđivanje ustavnosti osporenih Odluka, te je Ustavni sud Federacije utvrdio, da se zahtjev, apelacija Općine i Općinskog načelnika “ni ne može posmatrati kao zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, već bi prije moglo biti riječ o sporu koji se rješava pred redovnim sudom”,navodi se u presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Općina Trnovo će u cilju zaštite svoje imovine i imovinskih interesa, a prema uputi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nastaviti poduzimati sve radnje u skladu sa zakonom i važećim zakonskim propisima.

 

 

Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

                                      Press Općine

Leave a Comment