Održana četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća

Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je u petak 02. jula 2021. godine, u sali Općine Trnovo. Na

Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća održana je u petak 02. jula 2021. godine, u sali Općine Trnovo.

Na sjednici su primljene k znanju Informacije o radu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo- OJ Dom zdravlja Trnovo, o radu JU Apoteke Sarajevo, o radu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, o radu KJKP Sarajevo šume na području općine Trnovo, zatim informacija o radu lovačkog društva “Trnovo”, te informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda, mira i saobraćaja na području Općine Trnovo za period januar-decembar 2020. godine.

Razmatran je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine za period 01.01 do 31.03.2021. godine i Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Općine Trnovo za period 2022-2024. godine, te je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu.

Općinsko vijeće Trnovo je potvrdilo rezultate izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Trnovo, koji su održani u junu mjesecu ove godine, usvojivši Odluku o potvrđivanju izbora za članove savjeta MZ Dejčići, Delijaš, Trnovo i Šabići.

Sjednicom je predsjedavala Amina Dedić, prisustvovalo je svih 15 vijećnika.

Dnevni red za 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

 

Leave a Comment