Općinski načelnik sa vijećnicima obišao lokacije projekata

U petak, 02. jula 2021. godine, održana je sjednica Općinskog vijeća Trnovo, a istog dana prije sjednice organizovan

U petak, 02. jula 2021. godine, održana je sjednica Općinskog vijeća Trnovo, a istog dana prije sjednice organizovan je obilazak projekata Općine i gradilišta.

Naime, u organizaciji Općinskog načelnika upriličena je prezentacija projekata koje provodi naša lokalna zajednica s ciljem da se Općinski vijećnici bolje upoznaju sa tokom projekata. Općinski načelnik je precizirao da je ključni projekat za Trnovo u predstojećem periodu izgradnja Poslovno-sportskog centra. Budući da se radi o velikom i kompleksnom projektu, radovi će se izvoditi  fazno u skladu sa obezbijeđenim finansijskim sredstvima. U toku je izgradnja administrativno-poslovnog i relaks centra, zatim dvorane te izgradnja hotela, građevinski radovi su u poodmakloj fazi, a dalje je u planu izgradnja igrališta, terena i ostalih planiranih sadražaja.

Vijećnici su obišli lokalitet za izgradnju Poslovno sportskog centra “Trnovo”,  te mjesto izgradnje izvorišta “Stubo” i Kuće spasa na Bjelašnici.

Općina nastoji popraviti postojeću i izgraditi novu infrastrukturu na Bjelašnici i cijelom području Općine Trnovo, a cilj sve pomenute gradnje je razvoj turizma, za šta Općina ima veliki potencijal.

 

Leave a Comment