Potpisan sporazum sa preduzećem Park

Uprava preduzeća Park,  direktor Adis Bešlić, zatim v.d. izvršnog direktora za održavanje javnih zelenih površina i  v.d. izvršnog

Uprava preduzeća Park,  direktor Adis Bešlić, zatim v.d. izvršnog direktora za održavanje javnih zelenih površina i  v.d. izvršnog direktora za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije posjetili su Općinu Trnovo. Sa načelnikom Ibrom Berilom i saradnicima razgovarali su o održavanju javnih zelenih površina na području ove općine, te potpisali Sporazum o finansiranju projekta hortikulturnog uređenja i izgradnje dječijeg igrališta na Bjelašnici.

Naime, predmet pomenutog Sporazuma je prenos grant sredstava za finansiranje Projekta hortikulturnog uređenja i izgradnje dječijeg igrališta na Bjelašnici, tačnije prostor Babinog Dola. Općina Trnovo će iz Budžeta, sa Budžetske pozicije kapitalni transferi javnim preduzećima za ovu namjenu izdvojiti 30.000,00 KM.

KJKP “PARK” se obavezuje da će obaviti aktivnosti iz opisa poslova ovog preduzeća, a shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH izvršiti će nabavke materijala i radova koje ne može izvesti u vlastitoj režiji. Nadzor nad vršenjem povjerenih poslova vršiti će firma Radis d.o.o.

 

 

Autor: Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment