U toku je obnova prava na dječiji dodatak

Korisnici prava na dodatak na djecu dužni su u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2021. godine

Korisnici prava na dodatak na djecu dužni su u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2021. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova za dalje ostvarivanje prava.

Korisnici čija su djeca starija od 15 godina, uz ostalu dokumentaciju treba da dostave i nova uvjerenja o redovnom školovanju, za školsku 2021/2022. godinu.

Onima koji u navedenom periodu ne dostave potrebnu dokumentaciju, prestaje pravo na dodatak na djecu, a može se ponovo steći podnošenjem novog zahtjeva s tim da im pravo teče od prvog dana narednog mjeseca, bez prava na retroaktivnu isplatu.

Zahtjevi za  dodatak na djecu  mogu se preuzeti na protokolu Općine  i web stranici Općine Trnovo, a prikupljena dokumentacija predaje se na Protokol u šalter sali Općine.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak

 

 

 

 

Autor: Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment