Aktivnosti JKP ”Trnovo” u MZ Dejčići

JKP ”Trnovo” obavlja djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, te dio komunalne djelatnosti koji se odnosi

JKP ”Trnovo” obavlja djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, te dio komunalne djelatnosti koji se odnosi na uredno snabdijevanje građana općine Trnovo pitkom vodom, iz vodovoda od lokalnog značaja. Preduzeće svoju djelatnost održavanja obavlja na području četiri mjesne zajednice općine Trnovo, koje su operativno-tehnički organizovane putem četiri sektora.
Sektor 1 je zadužen za održavanje snabdijevanja vodom kao i ostale aktivnosti iz njihove domene, na području MZ Dejčići. Radnici JKP ”Trnovo” okončali su radove na izgradnji novog vodovodnog sistema za naselje Bare sa vodovoda Dujmovska Brda – Bare.

Položene su PEHD cijevi PN 40 NP 10 u dužini od 735 metara, a na cjevovodu su izgrađena dva šahta sa otvorenom mogućnošću dalje izgradnje cjevovoda sa istim ili manjim profilom cijevi.

Realizacijom ovoga projekta osigurano je vodosnabdijevanje domaćinstava koja do sada nisu imala adekvatnu opskrbu vodom, kao i izgradnja vodovoda za domaćinstva koja nisu bila u mogućnosti da se priključe na postojeću vodovodnu mrežu.

Općina Trnovo je svjesna značaja izgradnje nove vodovodne mreže u ovoj mjesnoj zajednici koja je smještena na prostranom prirodnom platou. Uzme li se u obzir da ova mjesna zajednica raspolaže velikim prirodnim potencijalima za razvoj seoskog turizma, neophodno je bilo stanovništvu osigurati adekvatnu vodovodnu mrežu koja može zadovoljiti njihove narastajuće potrebe.

Opredjeljenje Općine Trnovo je da u narednom periodu intezivno radi na dovođenju pitke vode u sva domaćinstva koja nemaju uredno vodosnabdijevanje. Opći cilj projekta izgradnje vodovodne mreže je ujednačavanje komunalnog standarda na području općine, dok je specifični cilj projekta poboljšanje kvalitete života stanovnika na području općine Trnovo.

Pored završetka radova na projektu vodosnabdijevanja, JKP ”Trnovo” je u selu Ostojići privelo kraju izgradnju glavnog šahta, te sanaciju šahta u selu Gaj, a  provode se i aktivnosti ugradnje vodomjera u domaćinstvima. U toku su i aktivnosti na ljetnom održavanju seoskih puteva u ovoj mjesnoj zajednici, što podrazumijeva uklanjanje trave i niskog rastinja uz putni pojas, čišćenje kanalica i propusta za oborinske vode.

Leave a Comment