Jednokratna pomoć za građane koji su prebolovali Covid -19

Općina Trnovo je u Budžetu za 2021. godinu predvidjela sredatva za dodjelu pomoći licima koja su prebolovala Covid

Općina Trnovo je u Budžetu za 2021. godinu predvidjela sredatva za dodjelu pomoći licima koja su prebolovala Covid – 19. Shodno tome proveden je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala ovaj virus.

Pravo prijave na Javni poziv imali su svi građani sa područja općine Trnovo, odnosno svi koji imaju prebivalište na području ove općine  i koji su prebolovali Covid – 19, što su morali dokazati adekvatnom ljekarskom dokumentacijom.

Nakon zaprimanja zahtjeva, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračku, dječiju i socijalnu zaštitu, izvršila je provjeru opravdanosti zahtijeva na osnovu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu jednokratne pomoći. Po provođenju postupka Javnog poziva, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli jednokratne pomoći licima koja su prebolovala corona virus.

Na Javni poziv se prijavilo 211 građana, od kojih je 200 njih  ispunilo uslove propisane ovim pozivom. U toku je proces uplate sredstava na žiro račune aplikanata i u tu svrhu biće isplačeno 20 hiljada KM.

Općina Trnovo je još jednom pokazala da je društveno odgovorna lokalna zajednica, koja u svim prilikama vodi brigu o svoji građanima.

Leave a Comment