Općina Trnovo bilježi neprekidan porast broja stanovnika

Općina Trnovo bilježi neprekidan porast broja stanovnika, tako demografskom analizom od 2003-2012. godine na području Kantona Sarajevo najveća

Općina Trnovo bilježi neprekidan porast broja stanovnika, tako demografskom analizom od 2003-2012. godine na području Kantona Sarajevo najveća stopa rasta stanovništa zabilježena je na općini Trnovo.

U junu mjesecu tekuće godine na zahtjev Općine Ministarstvo unutrašnjih poslova, provjerom kroz Službene evidencije Sektora za administraciju Ilidža/Trnovo  dostavilo je podatak o broju prijavljenih stanovnika sa mjestom prebivališta na području općine Trnovo.  Utvrđeno je da 2928 lica imaju aktivno prebivalište na području općine Trnovo,  što pokazuje da je ponovno došlo do povećanja broja stanovnika.

 

SKM_C22721100415320

 

 

Autor: Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment