Održana 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Uz učešće 14 vijećnika, Općinsko vijeće Trnovo jučer je održalo svoju 6. redovnu sjednicu. Zasjedanje je održano u

Uz učešće 14 vijećnika, Općinsko vijeće Trnovo jučer je održalo svoju 6. redovnu sjednicu. Zasjedanje je održano u sali Općine, a vodila ga je  predsjedavajuća OV Trnovo Amina Dedić. Po Odluci Općinskog vijeća ova sjednica je počela intoniranjem himne BiH i takva praksa će biti na svim narednim sjednicama.

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen uz izmjene, tako da je od planiranih sedam tačaka, razmatrano njih šest, jedna od tačaka je skinuta sa dnevnog reda i biće uvrštena u dnevni red naredne sjednice.

 

Općinsko vijeće je usvojilo dva Rješenja i dva Zaključka, usvojeno je Rješenje o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, te Rješenje o brisanju prava raspolaganja.

 

Također je usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnina, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na podnošenje samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije (JP ”Elektro-Trnovo” d.o.o).

 

Leave a Comment