Higijensko-prehrambeni paketi za boračku populaciju

Kroz koordinaciju sa Direkcijom za robne rezerve KS, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbijedilo je 1.500 higijensko-prehrambenih

Kroz koordinaciju sa Direkcijom za robne rezerve KS, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbijedilo je 1.500 higijensko-prehrambenih paketa za pripadnike boračke populacije. U saradnji sa Koordinacijom boračkih udruženja KS, Ministarstvo je realizovalo raspodjelu ovih paketa.

Cilj ovakvih akcija je pružiti pomoć pripadnicima boračke populacije kojima je ona neophodna i ublažiti posljedice prouzrokovane pandemijom Covid-19, a ovo je samo dodatni vid pomoći. Paketi su preko Koordinacije boračkih udruženja KS dostavljeni općinskim Koordinacijama boračkih udruženja, koje su oni distribuirali svojim članovima.

Koordinacija boračkih udruženja Općine Trnovo je dobila 35. higijensko-prehrambenih  paketa, od toga 20. za Udruženje JOB ”Unija veterana”, a po 5. paketa za Udruženje ”Organizacija porodica šehida i poginulih boraca”, U.B ”Patriotska liga” i za Udruženje ”Ratni vojni invalidi”.

Leave a Comment