Donirana sredstva za nabavku opreme

Općinski načelnik je protekle sedmice imao sastanak sa predstavnicima Šeste policijske uprave- Trnovo i Hadžići, prisustvovao je načelnik

Općinski načelnik je protekle sedmice imao sastanak sa predstavnicima Šeste policijske uprave- Trnovo i Hadžići, prisustvovao je načelnik Šeste policijske uprave Nusad Ajanović i komandir Policijske stanice Trnovo Adem Lilić, tema sastanka je bila sigurnosna situacija na području ove lokalne zajednice, a povod nabavka zimske opreme za Policijsku stanicu Trnovo.

Naime, Budžetom Općine Trnovo za tekuću godinu izvršena je nabavka zimske opreme za Policijsku stanicu Trnovo. Opredjeljenje Općine Trnovo jeste i bit će pružanje pomoći i podrške radu policije, a sve sa ciljem povećanja stepena sigurnosti u općini. Općinski načelnik je istakao kako će Budžetom Općine za narednu godinu nastaviti sa ovakvim vidom saradnje, te se planira nabavka nedostajuće kompjuterske i tehničke opreme.

Ovakav vid pomoći Policijskoj upravi će značajno poboljšati uslove za kvalitetan operativni rad trnovske policije na terenu.

“Radujem se i drago mi je ukoliko je Općina u mogućnosti da pomogne bilo kakav napredak u našoj lokalnoj zajednici, a posebno ljudima iz oblasti sigurnosti. Općina Trnovo je posvećena svemu što znači sigurnost i dobrobit građana. Mogu obećati da će Općina Budžetom za narednu godinu obezbjediti materijalno-tehničko jačanje kapaciteta naše policije kroz nabavku opreme”, rekao je načelnik Općinski načelnik Ibro Berilo.

 

 

 

 

Autor: Ajla Lindov

 

Pin It

Leave a Comment