Sanacija lokalnih puteva; Ivanovo polje – Stubo

Općina Trnovo je u mjesecu oktobru potpisala Ugovor o sanaciji lokalnih puteva na teritoriji općine Trnovo. Izvođač radova

Općina Trnovo je u mjesecu oktobru potpisala Ugovor o sanaciji lokalnih puteva na teritoriji općine Trnovo. Izvođač radova je firma Demus d.o.o. Sarajevo, dok poslove nadzora nad izvođenjem radova vrši kompanija Radis d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora  je 418.000, 00 KM a sanirati će se nekoliko putnih pravaca ukupne dužine cca 2,5 kilometra.

Rok za izvođenje radova na predmetnom ugovoru je četiri mjeseca.

Trenutno su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju dvije dionice,  Ivanovo polje-Stubo u dužini od 500 metara i dionica Jastrebine u dužini od 300 metara.

Dionica puta Ivanovo polje-Stubo vodi ka nedavno obnovljenom izvorištu Stubo, koje se nalazi u blizini Kuće spasa, odnosno na putu koji vodi na vrh Bjelašnice.

 

 

Autor: Ajla Lindov

Leave a Comment