Komisija počinje sa radom na terenu

Općina Trnovo donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Trnovo, u vezi s tim

Općina Trnovo donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Trnovo, u vezi s tim Općinski načelnik naložio je Općinskoj komisiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, a prema podnesenim prijavama štete od prirodne i druge nesreće, izvrši obilzak i procjenu oštećenja svih oštećenih ili uništenih materijalnih dobara-objekata (štete od posljedica obilnih padavina i olujnog vjetra u periodu 04.11. do 07.11.2021. godine).

 

Prijava štete od prirodne i druge nesreće

 

 

 

Ajla Lindov

Leave a Comment