U Kantonu Sarajevo proglašeno stanje prirodne nesreće

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području KS. Odluka

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području KS.

Odluka je donesena na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, nakon što je razmatrana trenutna situacija. Kantonalni štab civilne zaštite preuzima potpunu kontrolu i komande nad svim službama civilne zaštite, pravnim subjektima i javnim preduzećima.

Određeno je da sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave i upravne organizacije, javne ustanove i institucije, kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti, te nadležni općinski štabovi civilne zaštite stave na raspolaganje sve resurse Štabu civilne zaštite KS koji će se koristiti na ugroženim područjima, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Također je određeno da Štab civilne zaštite KS, u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima, može angažovati odgovarajuće kantonalne službe zaštite i spašavanja i kantonalne specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

Obavezani su rukovodioci kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija te javnih ustanova, kao i rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu, te rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

 

 

 

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Leave a Comment