Analiza vode za piće

JKP “Trnovo” obavlja djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, te dio komunalne djelatnosti koji se odnosi

JKP “Trnovo” obavlja djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, te dio komunalne djelatnosti koji se odnosi na uredno obezbjeđenje snadbjevanja građana Općine Trnovo pitkom vodom, iz vodovoda od lokalnog značaja.

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području našeg kantona, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je jučer, 09.11.2021. godine pet naredbi s ciljem uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica.

Naime, četvrtom Naredbom Štab je naredio i Javnoj ustanovi „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo” da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo. Ovaj zavod je zadužen da svakodnevno do 18:00 sati dostavi Štabu civilne zaštite KS detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima. Istom naredbom su zaduženi općinski štabovi civilne zaštite da blagovremeno obavještavaju lokalno stanovništvo o rezultatima kontrole i ispitivanjima vode sa pomenutih vodovoda.

Jutros su ekipe JKP Trnovo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obišli izvorišta pitke vode za područje općine Trnovo i uzeli uzorke za analizu ispravnosti vode za piće. Iz našeg komunalnog preduzeća su nam javili kako su jutros uzeti uzorci vode iz izvorišta Zilin potok, Duganja, Studenac, Jezero, Krsinja i Zabojska, te kako će rezultate ispitivanja poslati do ponedjeljka.

Analiza vode za piće se i inače vrši redovno na više različitih mjesta, a sve prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Sve analize se vrše od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koji će uvrditi da li su svi uzorci ispravni i odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

 

 

 

Ajla Lindov

Leave a Comment