Pomoć za stradale u poplavama

Porodica Terzo, bračni par Kasim i Sevda iz naselja Pendičići jedna su od porodica koje su dobile novčanu

Porodica Terzo, bračni par Kasim i Sevda iz naselja Pendičići jedna su od porodica koje su dobile novčanu pomoć od Općine Trnovo, nakon šteta uzrokovanih novembarskim poplavama. Posjetom ovoj porodici zatekli smo samo gospodina Kasima, dok je njegova supruga Sevda u to vrijeme bila na liječenju u bolnici.

– Sve de desilo iznenada, naišla je velika bujica i sve je u trenu bilo pod vodom, a nama je voda ulazila i ispod temelja. Supruga se mnogo uplašila, ni meni nije bilo svejedno jer u jednom trenu voda je nanijela i ogroman balvan. Pomoć od Općine Trnovo nam je dobrodošla, valja ovo sve opraviti, a uništene su nam sve tehničke stvari. Hvala načelniku i svima iz Općine, hvala im što su nam pritekli u pomoć – kaže Kasim Terzo.

Teške momente su prošli stanovnici ovoga naselja, a pomoć Općine Trnovo im olakšava, kako kažu i psihičke i fizičke ”muke”, jer treba ponovo stvoriti uslove za život, ćemu će uveliko doprinijeti ova dodijeljena novčana sredstva.

U blizini ove porodice nalazi se kuća Vejsila Terze, koja je također bila zahvaćena poplavama, te je i on jedan od onih kojima dodijeljena jednokratna novčana pomoć za sanaciju nastale štete.

– Zadovoljan sam sa ovom pomoći koju smo dobili, hvala našoj Općini i načelniku, zaista imaju sluha za ljude u ovakvim situacijama. Ova sredstva su od velike koristi jer su štete od poplava velike – navodi Vejsil Terzo

Leave a Comment