Zakazana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo zakazala je 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati  u srijedu, 29.12.2021.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo zakazala je 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati  u srijedu, 29.12.2021. godine, u restoranu Beneton na Bjelašnici sa početkom u 17,00 sati.

Po pozivu, na dnevnom redu nalazi se 17. tačaka, između ostalih razmatrati će se – Izvještaj o procjeni šteta od poplava, Informacija o stanju poljoprivrede i turizma na području općine Trnovo u 2021. godini, te Program rada Općinskog vijeća Trnovo za 2022. godinu.

Na dnevnom redu su i – Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo od 01.01-30.09.2021. godine, Budžet Općine Trnovo za 2022. godinu, kao i Odluka o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu.

Leave a Comment