Realizacija Sporazuma sa preduzećem Park

#Novi prostori za dječiju igru Općina Trnovo je u septembru mjesecu potpisala Sporazum o finansiranju sa preduzećem “Park”,

#Novi prostori za dječiju igru

Općina Trnovo je u septembru mjesecu potpisala Sporazum o finansiranju sa preduzećem “Park”, te u okviru budžetskih sredstava osigurala novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM, a nakon čega je u proteklom periodu preduzeće “Park” na do sada praznoj površini u Babinom Dolu, u neposrednoj blizini glavne šetnice izgradilo dječije igralište, od prirodnog drveta, koje je sada prekriveno snijegom. Potpisani Sporazum, osim izgradnje igrališta podrazumjeva i realizaciju niza manjih projekata uređenja javnih zelenih površina na Bjelašnici uz sadnju stabala. Tako je u zelenom pojasu uz šetnicu, koja počinje od ulaza kod hotela “Han” pred sami početak zime započela sadnja stabala. Zasađena su stabla jasena, javora i trešnje, dok će ostale aktivnosti i realizacija prema pomenutom Sporazumu biti nastavljena na proljeće.

 

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment