Idejni projekat uređenja korita rijeke Željeznice

Februar 2022 Predstavnici firme ES HYDROTECHNICS su u sali Općine održali prezentaciju Idejnog projekta- Uređenje korita rijeke Željeznice.

Februar 2022

Predstavnici firme ES HYDROTECHNICS su u sali Općine održali prezentaciju Idejnog projekta- Uređenje korita rijeke Željeznice. Prezentaciji projekta prisustvovali su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, koji finansiraju izradu idejnog projekta, kao i samo uređenje korita, zatim Općinski načelnik Ibro Berilo sa saradnicima, te stanovnici naselja Godinja.

Nacrtom idejnog projekta planirano je da se uradi uređenje korita rijeke Željeznice od mosta u naselju Godinja nizvodno u dužini od oko 900 metara na način da se na kritičnim tačkama izradi betonsko oblaganje sa lijeve i desne strane korita.

Nakon održane prezentacije načelnik Berilo je uputio nekoliko zahtjeva a koji se odnose na dio gdje su oko rijeke Željeznice smješteni stambeni objekti građana, kojima je u posljednjim poplavama prijetila opasnost i mjestu gdje je voda odnijela put;

  • Potrebno je posebno obratiti pažnju na ovaj dio naseljenog mjesta i uvažiti mišljenje stanovnika, koji najbolje poznaju cjelokupnu situaciju, ja sam bio očevidac nepredvidivosti rijeke Žejeznice na ovom području nakon posljedne elementarne nepogodne u novembru mjesecu protekle godine, istakao je Općinski načelnik u svom izlaganju.

Na zahtjev stanovnika naselja Godinja usvojen je prijedlog da se planira uređenje za još oko 400 metara kako bi projekat obuhvatio zaštitu još nekoliko stambenih objekata od mogućeg plavljenja kao i dodatne erozije tla u koritu.

 

Ajla Lindov

 

Leave a Comment