Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Obavještenje o raspisanim Javnim pozivima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavještava da su raspisana dva Javna poziva. Namjera im

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavještava da su raspisana dva Javna poziva.

Namjera im je da ova informacija dođe do što većeg broja poslodavaca koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osoba sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem.

– Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje:

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022 godini

– Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini, možete preuzeti ovdje:

Javni poziv za dodjelu sredstava za programe održivosti u 2022 godini

Leave a Comment