Potpisani Ugovori sa Turističkom zajednicom KS

Općinski načelnik, Ibro Berilo i predsjednik Turističke zajednice, Kenan Magoda danas su potpisali dva Ugovora o sufinansiranju projekata

Općinski načelnik, Ibro Berilo i predsjednik Turističke zajednice, Kenan Magoda danas su potpisali dva Ugovora o sufinansiranju projekata u kabinetu Općinskog načelnika.

U cilju unapređenja i obogaćivanja turističke ponude, Turistička zajednica KS u martu mjesecu raspisala je dva javna poziva kojima dodjeljuje bespovratna finansijska sredstva za programe i projekte značajne za razvoj turizma KS-a.

Prvog aprila objavljeni su rezultati javnih poziva Turističke zajednice KS.  Turistička zajednica Kantona Sarajevo sufinansirat će 26 projekata u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM kao rezultat dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i sufinansiranje projekata u cilju poticaja razvoja, unapređenja i obogaćivanja turističke ponude Kantona Sarajevo.

Putem javnih poziva podržani su projekti iz različitih oblasti kao što su zabava, kultura, sport, gastronomija i tradicija.

 

Turistička zajednica KS će kroz Javni poziv „Razvoj specifičnih oblika turizma“ sufnansirati dva projekta Općine Trnovo

Prvi potpisani Ugovor o sufinansiranju je za projekat izgradnje dječijeg igrališta u zoni Babinog dola.

Naime, na lokaciji Babin Do Bjelašnica, na dijelu zelene površine planirano je da se izgradi parkovska površina sa plohama za igru djece. Materijalizacija parkovskih površina i mobilijara treba biti u skladu sa prirodnim ambijentom i u skladu sa zakonskim normativima za dječija igrališta i prema tome planirano je da sadrži sintetičku podlogu  na mjestima gdje su pozicionirane sprave koje apsorbuju udarce od padova, propušta vodu i lahko se održava. Sprave i mobilijar će biti od prirodnog materijala- drveta u ovom slučaju hrastovog.

Projekat će doprinijeti razvoju turizma budući da će se provedbom projekta doprinjeti dodatnoj ponudi područja te će se turisti, tačnije porodice sa djecom dodatno zadržati na ovoj lokaciji. Kvalitetna prateća komunalna i društvena insfrastruktura stvara predispozicije za samoodrživost, a u tu svrhu bit će sklopljen  ugovor o održavanju i upravljanju parkom.

Drugi projekat Općine Trnovo  koji će biti sufinansiran je iz oblasti gastronomije. Obzirom da je gastronomija novi trend u turizmu koji znatno utiče na njegov razvoj i održivost,ovaj projekat ima za cilj da osnaži gastronomiju kao dio ponude održivog turizma na području Općine Tnovo, dok je krajnji cilj projekta unaprijeđenje jedinstvenog imidža destinacije kroz promociju tradicionalnih bosanskih i lokalnih jela.

Ajla Lindov

 

 

 

Pin It

Leave a Comment