Digitalna platforma Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo uz pomoć UNDP-a pristupila je izradi „Digitalne platforme Kantona Sarajevo“. Radovi su u završnoj fazi

Vlada Kantona Sarajevo uz pomoć UNDP-a pristupila je izradi „Digitalne platforme Kantona Sarajevo“. Radovi su u završnoj fazi i platforma je puštena u rad za interne korisnike. Pristup općinama će biti omogućen u toku mjeseca aprila i maja. Izvođač je GDi, Sarajevo.

Svrha ove platforme jest da sa jednog mjesta omogući pristup svim relevantnim podacima značajnim za uređenje prostora u kantonu.

Cilj nam je povećanje kvalitete usluga građanstvu i investitorima uz olakšanje posla Općinskim službenicima.

Prostorni podaci koji se već nalaze na Digitalnoj platformi su:

Korištenje prostora kantona Sarajevo
Zgrade (uključujući i 3D model na nivou kubusa)
Vodovod i kanalizacija
Mreža daljinskog grijanja
Gasovod
Zaštićena područja

Platforma će se nadopunjavati podacima elektrodistribucije, telekom operatera, putne infrastrukture, gradskog zelenila, prikupljanja komunalnog otpada i drugim relevantnim prostornim podacima kako dogovori i IT infrastruktura budu napredovali u preduzećima i institucijama.

Naša je želja da Vam predstavimo „Digitalnu platformu Kantona Sarajevo“ i da se upoznamo sa stanjem IT resursa u općinama, posebno u odjeljenjima u kojima će službenici ovu platformu intenzivno koristiti. Ovdje mislimo na IT obučenost kadrova i njihov broj, opremljenost CAD i GIS softverima i adekvatnim računarima.

Ovo se tiče zaposlenih u odjeljenjima koja se bave:prostornim uređenjem,komunalnim poslovima,cestovnom infrastrukturom,ekologijom,katastrom,privredom,poljoprivredom,razvojem,općinskom imovinom i djelomično financijama u smislu procjene isplativosti, prioriteta ulaganja i praćenja investicija.

 

Pin It

Leave a Comment