Održana 9.redovna sjednica Općinskog vijeća

U zgradi Općine Trnovo održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo kojom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća

U zgradi Općine Trnovo održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo kojom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Amina Dedić.

Na sjednici je razmatrano 20 tačaka dnevnog reda. Nakon što su vijećnici imali priliku postaviti vijećnička pitanja i podnijeti inicijative, razmatrani su i usvojeni Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 31.03.2022. godine , kao i Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Na 9. redovnoj sjednici Vijeća usvojena je Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Trnovo, zatim Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Trnovo, kao i Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo.

Vijećnicima Općinskog vijeća na 9. sjednici podnesene su i četiri informacije i to:

– Informacija o radu JU Apoteke Sarajevo-depo Trnovo u 2021. godini,

– Informacija o radu JU “Dom zdravlja KS” oj Trnovo u 2021.godini,

–  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području općine Trnovo za 2021. godinu

–  Informacija o radu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć za područje općine Trnovo u 2021. godini

Na pomenutoj sjednici usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo, te Izvještaj o upisu školskih obveznika u (I) prvi razred osnovne škole u februarskom upisnom roku za školsku 2022/23 godinu.

Pred kraj sjednice razmatrane su i usvojene Odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Trnovo za 2022. godinu i Odluka o izmjenama odluke o izvršanju budžeta općine Trnovo za 2022. godinu.

 

Ajla Lindov

 

Leave a Comment