Pripadnicima boračke populacije ponovo omogućena klimatska rehabilitacija

Obavještavamo pripadnike boračke populacije sa područja Općine Trnovo da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiralo određena

Obavještavamo pripadnike boračke populacije sa područja Općine Trnovo da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiralo određena budžetska sredstva u 2022. godini za ostvarivanje prava na klimatsko liječenje.

Oni koji žele ostvariti ovo pravo treba da dostave popunjeni zahtjev uz prikupljenu dokumentaciju u šalter salu Općine Trnovo. Formular za prijavu mogu preuzeti na web stranici Općine Trnovo pod rubrikom formulari ili lično u šalter sali Općine Trnovo.

Potrebno je dostaviti rješenje o ostvarenom statusu, medicinsku dokumentaciju, preporuku ljekara specijaliste za banjsko liječenje ili klimatsku rehabilitaciju, te CIPS prijavnicu mjesta boravka.

Pripadnici boračke populacije imaju pravo u ovoj kalendarskoj godini na samo jedan od navedenih vidova pomoći. Predmet sa kompletnom prikupljenom dokumentacijom će nadležna općinska služba proslijediti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo na nadležno rješavanje, koje je za realizaciju ovog projekta obezbijedilo iznos od 100.000 KM, što je dovoljno za liječenje oko 240 pripadnika boračke populacije.

Način i postupak ostvarivanja ovoga prava je regulisano Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, a realizacija navedenog prava je predviđena u ljetnim mjesecima (juli, avgust i septembar) 2022. godine.

Prema dosadašnjoj praksi pravo na ovu vrstu klimatskog  liječenja je realizovano u Republici Hrvatskoj, u objektu ”Bosina” u Zaostrogu, koji se nalazi u vlasništvu Kantona Sarajevo.

Leave a Comment