Snaga vjetra u općini Trnovo

Snaga vjetra kao okosnica obnovljivih izvora električne energije u svijetu U periodu kada globalna cjelokupna svjetska javnost nastoji

Snaga vjetra kao okosnica obnovljivih izvora električne energije u svijetu

U periodu kada globalna cjelokupna svjetska javnost nastoji zaštiti prirodu, spasiti planetu od zagađenja i korištenja fosilnih goriva, Općina Trnovo kao lokalna zajednica i na ovom polju čini korake da zadrži epitete ekološki čistog područja.

Održiva energija ili zelena energija je energetski efikasan način proizvodnje i korištenja energije koji ima što manje štetnog utjecaja na okoliš. Održivi razvoj je onaj razvoj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i buduće generacije ostvare svoje potrebe.

Prirodni resurs koji se nametnuo je snaga vjetra koju bi trebalo pretvoriti u obnovljive izvore električne energije, što posebno dolazi do izražaja sada, u vremenu energetske krize koja je posebno intenzivirana u posljednjem periodu u cijelom svijetu. Općina Trnovo je preko preduzeća Elektro-Trnovo, čiji je osnivač, napravila već značajne korake na realizaciji projekata vjetroelektrana u Trnovu. Izvršene su i i dalje se vrše istraživanja i mjerenja potencijala vjetra na području općine Trnovo. Urađene su studije opravdanosti za dva vjetroparka ukupne snage 60 megavati, prikupljena je i sva druga dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije od strane Kantona Sarajevo.

Naime, zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom upućen je Kantonu Sarajevo, tačnije Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo krajem prethodne godine. U iščekivanju odgovora od strane Vlade Kantona Sarajevo u javnom preduzeću Elekto-Trnovo su nastavili sa daljim koracima u realizaciji projekata obnovljivih izvora električne energije-vjetroelektrane.

Pored benefita koje bi imala sama općina Trnovo, Kanton Sarajevo bi mogao obezbijediti značajne izvore električne energije na ovim prostorima.

Očekujemo da će Kanton Sarajevo prepoznati važnost ovog projekta i dinamizirati ga u skladu sa programom javnog preduzeća Elektro-Trnovo, sve s ciljem da se na osnovu lokalno raspoloživih prirodnih resursa terena potakne proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, istakli su iz ovog preduzeća.

 

Ajla Lindov

 

 

Leave a Comment