Poslovno-sportski centar Trnovo

U toku je izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo smještenog na površini od 11,21 hektara, na nadmorskoj visini od oko

U toku je izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo smještenog na površini od 11,21 hektara, na nadmorskoj visini od oko 1300 m, u blizini Babinog dola, centra sportsko-rekreativne zone planine Bjelašnica. Ovaj urbanistički projekat sadrži izgradnju višenamjenskih objekata sa infrastrukturnim sadržajima. Višenamjenski objekti podjeljeni su na izgradnju objekata koje direktno finansira Općina Trnovo, te objekata koji su apartmanske namjene. Objekti u direktnom finansiranju Općine su dvorana, relax centar i administrativni objekat Općine Trnovo.

  • Općinski načelnik je ovim povodom istakao kako je uvjeren da će se izgradnjom ovog Centra proširiti turistička ponuda, koja je, kako i svi relevantni pokazatelji o turizmu na Bjelašnici govore u znatnom porastu već posljednjih nekoliko godina. Planine Bjelašnica i Igman bi trebale da budu atraktivne posjetiteljima tokom cijele godine, a Općina Trnovo u skladu sa svojim potencijalima zaslužuje ovu investicionu šansu. Realizacijom kompletnog projekta bi nesumnjivo dodatno osigurala da cijeli Kanton Sarajevo postane moderna turistička destinacija, kazao je Općinski načelnik.

Procjenjena vrijednost projekta je 16,9 miliona KM, a ugovorni sporazum za izvođenje  radova je  potpisan sa Konzorcijem čiji je nosilac kompanija ALMY d.o.o. Zenica.

Ponovimo, nukleus poslovno-sportskog centra čini sportska dvorana, relaks centar i poslovni, odnosno administrativni centar. Sportska dvorana se nalazi u južnom dijelu, u kontaktnoj zoni s Babinim Dolom, uz poslovne objekte, namijenjena je za treninge i takmičenja u dvoranskim sportovima (fudbal, rukomet, košarka, odbojka i slično) kao i za razne druge priredbe, koncerte, kongrese i slično. Dvorana će imati 500 mjesta za gledaoce i prateće sadržaje, dok je u drugoj  fazi planirana i izgradnja hotela, koji će biti povezan sa sportskom dvoranom.

U sklopu planiranog relaks centra biće izgrađena kuglana sa četiri staze i prostorom „grabe“ i njenim pratećim sadržajima, šank i prostor za publiku, garderobe za igrače sa tuševima, sanitarni čvorovi i ostava.

U prizemlju relaks centra je smješten bazen dimenzija 12,5 x 5,00 metara, dubine 1,5 metar, sa pratećim sadržajima garderobom, sanitarnim čvorovima, tuševima, kabinama za presvlačenje, kao i wellnes sadržaji dvije saune, parnim kupatilom i pratećim tuševima i generatorom pare. U prizemlju su smještene i garderobe i tuševi kao i sanitarni čvor za igrače koji koriste vanjske terene u blizini objekta.

Tu je i Poslovni centar, koji u funkcionalnom smislu predstavlja zaseban objekt, ali opet povezan sa ostatkom centra. Namjenjen je za smještaj administrativnih službi općine Trnovo. U podrumu objekta nalazi se garažni prostor, na prvom spratu planirana je kongresna sala kapaciteta 60 sjedećih mjesta, te kancelarije, sale za sastanke, šalter sala i prateće prostorije i prostori.

 

Izvođenje i status radova na izgradnji Poslovno-sportskog centra

Objekat Sportska dvorana

U sklopu objekta sportske dvorane, trenutno se izvode radovi na fasadi objekta. Izvođač radova obavlja poslove ugradnje preostalih termopanela zajedno sa pripadajućim limenim opšavima. U dijelu objekta gdje se nalazi borilište izvođač radova obavlja poslove izrade pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča. Paralelno sa gips-kartonskim radovima obavljaju se poslovi grubog razvoda elektroinstalacija.

Objekat Relax centar

Na objektu Relax centra izvode se radovi na montaži podkonstrukcije za montažu fasadnih panela. U unutrašnjosti objekta, u prostorijama prizemlja izvode se radovi na pregradnim zidovima i spuštenom stropu od gips-kartonskih ploča. Paralelno sa gips-kartonskim radovima izvode se i radovi na grubom razvodu elektroinstalacija.

Administrativni objekat

Na Administrativnom objektu izvode se radovi na montaži drvene konstrukcije za izradu fasade na južnoj i zapadnoj fasadi. Paralelno sa fasadom, izvode se radovi na izradi krovne konstrukcije. U unutrašnjosti objekta, na svim etažama, izvode se radovi na pregradnim zidovima od gips-kartonskih ploča.

Paralelno sa gips-kartonskim radovima izvode se radovi na polaganju elektroinstalacija i instalacija grijanja.

 

 

 

Ajla Lindov

Leave a Comment