Održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

U sali Općine Trnovo, jučer je održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati.

U sali Općine Trnovo, jučer je održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Amina Dedić, a prisustvovalo je 13. vijećnika. Na Dnevnom redu po pozivu bilo je 12. tačaka s tim da je Informacija o aktivnostima KJKP ”Rad” u 2021. godini i planom aktivnosti za 2022. godinu na području općine Trnovo, skinuta sa Dnevnog reda, obzirom da se niko iz ”Rada” nije odazvao sjednici.

Po razmatranju i glasanju na Dnevni red je stavljeno 11. tačaka. Na samom početku jednoglasno je usvojena vijećnička inicijativa o dodjeljivanju novčane pomoći porodici nedavno preminulog policajca Zaima Omerbegovića, koja se nalazi u teškoj situaciji.

Potom je na red došla Informacija o radu KJKP ”Park” u 2021. godini i planovima aktivnosti za 2022. godinu na području općine Trnovo. Vijeću se obratio Enes Kazić Izvršni direktor Sektora održavanja javnih površina, koji je prezentirao šta je u protekloj godini ”Park” uradio u Trnovu, uz napomenu da su svi planirani poslovi realizovani na vrijeme. Naveo je da su sve planirane aktivnosti koje KJKP ”Park” ima u obavezi prema Općini Trnovo nastavljene i u 2022. godini.

Podcrtano je da je saradnja Općine Trnovo i ”Parka” na zadovoljavajućem nivou i da će se sa dobrom praksom nastaviti i ubuduće. Govorilo se i o velikoj akciji čišćenja koja je zvanično već počela, ali će na području Općine Trnovo biti realizovana u 28, 29 i 30. jula, te je upućen poziv svima da se uključe u istu.

Na sjednici se govorilo o komunalnoj higijni na području Trnova, uz konstataciju da postoji mnogo problema sa odvozom smeća, te je potrebna bolja koordinacija i djelovanje svih nivoa koji su nadležni.

– Postoji mnogo problema vezano za komunalnu higijenu i oni se moraju riješavati. Moramo prikupiti informacije i rješavati ih sa nadležnim Ministarstvom KS  i ”Radom” na zadovoljstvo sviju. Vikendom na području općine Trnovo boravi najmanje 10 hiljada ljudi i nakon toga ostaje velika količina smeća, što znači da je potreban i jači angažman komunalnih preduzeća koja održavaju higijenu. Oni koji posjećuju naše planine kada vide kante i kontejnere pune smeća misle da je takvo stanje naša krivica, a ne znaju da je to nadležnost nekoga drugog. Ovdje se prepliću nadležnosti. Nije nam cilj da prozivamo odgovorne za ovakvo stanje, cilj nam je da riješimo ovaj veliki problem – naveo je načelnik Ibro Berilo.

Jedna od tačaka Dnevnog reda bila je i Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo, koja je jednoglasno usvojena. Novčani podsticaji obuhvataju animalnu i biljnu proizvodnju, te kapitalna ulaganja. Ove godine podsticaji će biti povečani za 25 %.

Između ostalog razmatrane su i usvojene još tri Odluke i tri Zaključka, a pod tekučim pitanjima razmatrani su već neki započeti projekti na rješavanju pitanja infrastrukture po selima u Općini.

Leave a Comment