Počela velika akcija čišćenja na području općine Trnovo

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Trnovo počela je jutros i trajati će tri dana.Tom prilikom komunalna

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Trnovo počela je jutros i trajati će tri dana.Tom prilikom komunalna preduzeća će, u koordinaciji sa općinom Trnovo i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

Svi učesnici jutros su zajednički krenuli u ovu akciju sa željom da nakon nje komunalna higijena bude na boljem nivou, te da će građani ubuduće povesti računa o odlaganju otpada i čistoći javnih površina u svom okruženju. Akcija je krenula sa Babinog Dola, čišćenjem, košenjem trave i pranjem ulica. Ovakve akcije treba da nam ukažu na važnost zajedničkog djelovanja u održavanju čistoće.

– Jutros je krenula velika akcija čišćenja i na području naše općine. Ovom akcijom je obuhvaćeno čišćenje onih dijelova općine koji nisu obuhvaćeni redovnim programom održavanja po mjesnim zajednicama, ovdje na Babinom Dolu i Igmanu. Raditi će se prikupljanje otpada, košenje trave, čišćenje zelenih površina i trotoara, kao i pranje ulica. Očekujemo da će ova akcija dati dobre rezultate – naveo je pomočnik načelnika Osman Smječanin.

Pozivamo i građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da životni ambijent bude ljepši i uredniji.

Leave a Comment