Revizija dječijeg dodatka

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu obavještava korisnike dodatka na djecu da se

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu obavještava korisnike dodatka na djecu da se provodi revizija korisnika. Potrebno je da korisnici dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje prava u periodu od 01.09.2022. godine do 31.10.2022. godine.

Korisnici zahtjev mogu preuzeti putem web stranice ili u šalter sali Općine Trnovo, gdje mogu i predati isti uz prateću dokumentaciju.

Pin It

Leave a Comment