Općina Trnovo održala prvi sastanak u sklopu Lokalne dijaloške platforme

28.10.2022. godine Općina Trnovo, u saradnji sa projektom „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS)“ koji implementira UNDP a

28.10.2022. godine

Općina Trnovo, u saradnji sa projektom „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS)“ koji implementira UNDP a podržava Porticus, je organizovala prvu Lokalnu dijalošku platformu. Cilj Lokalne dijaloške platforme je da postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključivanje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom.

Članstvo u LDP je definisano Rješenjem o osnivanju Lokalne dijaloške platforme Općine Trnovo od 30.5.2022. i okuplja 12 članica i članova i to donosioce odluka i građane koji zajedničkim djelovanjem rade na rješavanju ključnih prioriteta naše lokalne zajednice. Ovakav oblik saradnje snažno zagovaramo i želimo da upravo LDP bude integrisani, participativni mehanizam odlučivanja.

Očekivani ishodi rada LDP su identifikacija potreba i problema u našoj lokalnoj zajednici te načini djelovanja strukture LDP-a u rješavanju istih.

U projekat je uključeno ukupno 20 lokalnih zajednica iz Bosne i Hercegovine a koje kroz sam projekat rade i na identifikaciji zajedničkih prioriteta i prijenosa pozitivne prakse.

 

Ajla Lindov

Leave a Comment