Danas počinje vakcinacija protiv gripe za sezonu 2022/2023

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo osiguralo 7.761 besplatnu dozu vakcina protiv gripe za sezonu 2022/2023. Vakcine su distribuirane u

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo osiguralo 7.761 besplatnu dozu vakcina protiv gripe za sezonu 2022/2023. Vakcine su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje danas u svih devet organizacionih jedinica i pripadajućim ambulantama porodične medicine. U JU Dom zdravlja Trnovo distribuirano je 100 doza.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, u koju spadaju penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica s posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

Leave a Comment