Održana treća platforma za saradnju na projektu ”Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”

Projekat ”Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” ima za cilj uspostavu efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo,

Projekat ”Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” ima za cilj uspostavu efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo, a provodi ga međunarodna organizacija People in Need uz finansijsku podršku Vlade Republike Češke i Češke razvojne agencije, a glavni partner u projektu je KJKP ”RAD”. U projekat su uključene sve sarajevske općine, te kompanije Dekonta, Zeos i EkoPak.

U sklopu ovoga projekta jučer je u Sarajevu, u prostorijama KJKP Rad, održan treći sastanak platforme za saradnju između partnera. Učešće u sastanku uzeli su i predstavnici Općine Trnovo.

Tema sastanka bila je povećanje efikasnosti odnosa sa javnošću kako bi se podigla svijest građana o značaju sortiranja i recikliranja otpada. Skupu su se obratili Mirza Ramić iz KJKP ”RAD”, Sanja Lepić ispred People in Need, te Vesna Andree Zaimović i Adela Bevanda iz markentiške agencije ”ZID”. Inače ova agencija će predvoditi planiranu marketinšku kampanju u svrhu edukacije stanovništva o očuvanju okoliša, pravilnom odlaganju medicinskog otpada i reciklaži tokom slijedećih 12 mjeseci.

Nakon toga uslijedila je diskusija o pronalaženju najefikasnijeg načina za podizanje svijesti građana o važnosti sortiranja i recikliranja otpada, te na koji način bi trebale djelovati agencije i službe za odnose sa javnošću kako bi se građani potakli na pravilno odlaganje otpada, kao i o samom pristupu građanima. Diskutovano je i o dosadašnjim iskustvima kada je riječ o odnosima sa javnošću, a dogovarani su i načini uvezivanja alata za odnose sa javnošću između učesnika platforme, gdje će svako od partnera dati svoj doprinos.

Vrijednost ovoga projekta je 2,6 miliona KM.Osim postavljanja 275 novih zelenih otoka za sortiranje otpada, očekuje se postavljanje 4800 kanti za reciklažu, nabavka kompostera za 2000 domaćinstava, te izgradnja još jednog reciklažnog dvorišta. Projekat podrazumijeva i edukaciju ključnog osoblja KJKP Rad, uspostavu efikasnije koordinacije i jačanje svijesti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada.

Leave a Comment