Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

U sali Općine Trnovo u petak 18.11.2022. godine, održana je 13. sjednica Općnskog vijeća Trnovo sa početkom u

U sali Općine Trnovo u petak 18.11.2022. godine, održana je 13. sjednica Općnskog vijeća Trnovo sa početkom u 18,00 sati. Sjednicom je predsjedavala Amina Dedić, predsjedavajuća OV Trnovo, uz prisustvo 15. vijećnika. Sjednici je prisustvovao i Općinski načelnik Ibro Berilo, pomoćnici načelnika, kao i predsjednik Savjeta MZ Dejčići.

Na dnevnom redu po pozivu bilo je 9. tačaka, pored kojih je uvrštena još jedna za razmatranje i usvajanje, po prijedlogu Općinskog načelnika.

Uvršten je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu. Dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen, a po razmatranju i glasanju sve su tačke usvojene.

Razmatrani su i usvojeni, između ostalih:
– Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Trnovo za period 2023-2027. godine.
– Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.09.2022. godine.
– Budžet Općine Trnovo za 2023. godinu.
– Odluka i izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu;

Precizirano je da se objavi Javni poziv za učešće u Javnim raspravama o Nacrtu Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu i Nacrta Odluke o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu po mjesnim zajednicama.

Pozivaju se građani, općinske službe za upravu, mjesne zajednice Općine Trnovo, udruženja građana i politički subjekti za učešće u Javnoj raspravi. Primjedbe i sugestije na dva navedena Nacrta mogu se uputiti do 10.12.2022. godine.

Pin It

Leave a Comment