Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu

Na 13. sjednici održanoj 18.11.2022. godine, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu

Na 13. sjednici održanoj 18.11.2022. godine, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2023. godinu i uputilo ga u javnu raspravu, koja će trajati do 10.12.2022. godine, sa ciljem izrade prijedloga Budžeta za 2023. godinu.

Javna rasprava u četiri mjesne zajednice realizovati će se putem zbora građana u slijedećim terminima:

– MZ Trnovo – srijeda, 23.11.2022. godine, u 17,30 sati u Sali Općine;

– MZ Delijaš – četvrtak, 24.11.2022. godine, u 17,30 sati u prostorijama Doma kulture Delijaš;

– MZ Dejčići – srijeda, 30.11.2022. godine, u 17,30 sati u prostorijama Doma kulture Dejčići;

– MZ Šabići – četvrtak, 01.12.2022. godine, u 17,30 sati u prostorijama MZ u Šabićima;

Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt mogu se dostaviti Općinskom načelniku putem Općinske službe za privredu i finansije, najkasnije do 10.12.2023. godine, lično ili putem pošte.

Javni poziv

Nacrt Budžeta općine Trnovo za 2023. godinu

Leave a Comment