Hitne intervencije – uređenje korita rijeke Željeznice

Jučer je, prema Ugovoru za hitne intervencije kompanija MILIŠIĆ-TRANS d.o.o započela aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite od

Jučer je, prema Ugovoru za hitne intervencije kompanija MILIŠIĆ-TRANS d.o.o započela aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, počelo je sa izvođenjem radova na čišćenju i uređenju korita rijeke Željeznice u mjesnoj zajednici Trnovo, tačnije u naselju Godinja. Cilj ovih aktivnosti je da se na plavnim lokacijma urede obaloutvrde na erozivnim obalama i očisti korito od nanosa koji sprečavaju usmjeren protok vode. Dužina vodotoka na kome su planirane navedene aktivnosti je oko jednog kilometara.

Podsjećamo rijeka je u naselju Godinja za vrijeme prošlogodišnjih poplava oštetila lokalni put i ugrozila nekoliko stambenih objekata, te će Općina Trnovo Ugovorom za hitne intervencije sanirati korito rijeke u onoj mjeri kako se ne bi dodatno oštetio lokalni put i tako prekinula komunikacija sa ovim naseljenim područjem.

Već smo naglasili da je investitor radova, koje izvodi preduzeće MILIŠIĆ-TRANS d.o.o, Općina Trnovo, dok je nadzor nad radovima kompanija ARTING BH d.o.o. iz Sarajeva.

 

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment