Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Trnovo Općinsko vijeće Trnovo održalo je jučer, 28. decembra 2022. godine 14. redovnu sjednicu ,  u sali zgrade Općine. Sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća OV Trnovo, gospođa Amina Dedić uz prisustvo 13 vijećnika, a sjednici je prisustvovao i Općinski načelnik Ibro Berilo, pomoćnici načelnika i gosti. Na usvojenom Dnevnom redu našlo […]


Olimpijska ljepotica Bjelašnica međunarodno, internacionalno poznato skijalište dio je naše lokalne zajednice, i mi kao lokalna zajednica činimo nesebične napore da Bjelašnica bude atraktivna za posjetioce. Općina Trnovo je još u aprilu završila nabavku mobilijara za praznično ukrašavanje vrijednu oko 100.000 KM sa PDV-om. Tender je dobila sarajevska firma SES iz Sarajeva, Bjelašnica će u […]


Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu Općine Trnovo, obavještavaju stranke da se privremeno obustavlja prijem zahtjeva po osnovu socijalne zaštite. Prijemi zahtijeva se obustavlja zbog utrošenih sredstava koja su planirana Budžetom za 2022. godinu u ove svrhe. Također obaviještavamo sve one koji su zahtjeve podnijeli u 2022. godini, a […]


Nakon nešto više od četiri mjeseca od potpisivanja sporazuma o njenom izmještanju, od danas je četverosjedna žičara na Bjelašnici funkcionalna i spremna za upotrebu. Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić saopćio je da su svi radovi na izmještanju završeni, te da će nakon testiranja i tehničkog prijema žičara i zvanično biti puštena u funkciju. Postavljeno […]


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić sazvala je 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo za srijedu 28.12.2022. godine. Sjednica će se održati u Sali Općine Trnovo sa početkom u 17,00 sati. Na dnevnom redu je 12. tačaka, a kao najvažniju izdvajamo Budžet Općine Trnovo za 2023. godinu. Između ostalih razmatrati će se i Program rada […]


Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je za kandidirana 24 projekta lokalnih samouprava i Gradske uprave obuhvaćena Programom uređenja riječnih korita druge kategorije i zaštite od poplava za 2022. godinu izdvojilo 4.658.580 KM. Do sada je utrošeno nešto manje od polovice tog iznosa. „Od aprila do danas ukupna realizacija ovog Programa je 49 posto, odnosno općine su […]


U okviru priprema za narednu poslovnu godinu kao i planiranja razvoja gasnih mreža, delegacija KJKP „Sarajevogas“ d.o.o Sarajevo predvođena direktorom Edisom Bakovićem je u proteklom periodu organizovala sastanke sa načelnicima općina Kantona Sarajevo i njihovim saradnicima. Sastanci su održani sa načelnicima općina: Hadžići, Centar, Ilijaš, Novi Grad, Trnovo, Novo Sarajevo, Vogošća i Ilidža. Tokom razgovora […]